FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

वडा नम्बर १ र ४ मा स्वास्थ्य चौकी निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 01/12/2020 - 22:43 PDF icon Health post tender ......pdf

औषधि तथा सर्जिकल सामान खरिद सम्बन्धि सिल्वंदी दरभाउ पत्र आव्हानको सुचना

७६/७७ 01/10/2020 - 21:49 PDF icon औसधि तथा सर्जिकल सामाग्री खरिद सम्बन्धि.pdf

स्ल्याब निर्माण सम्बन्धि वोलपत्र आव्हानको सुचना

७६/७७ 01/06/2020 - 18:57 PDF icon स्ल्याब निर्माण सम्बन्धि वोलपत्र आव्हानको सूचना

नदिजन्य पदार्थको निकासि कर उठाउने सम्वन्धी तेश्रो पटक प्रकाशित सुचना

७६/७७ 11/24/2019 - 10:21 PDF icon सुचना.pdf

नदिजन्य पदार्थको निकासि कर उठाउने सम्वन्धी तेश्रो पटक प्रकाशित सुचना

७६/७७ 11/24/2019 - 10:18 PDF icon सुचना.pdf

नदिजन्य पदार्थको निकासि कर उठाउने सम्वन्धी तेश्रो पटक प्रकाशित सुचना

७६/७७ 11/22/2019 - 10:18 PDF icon सुचना.pdf

नदिजन्य पदार्थको निकासि कर उठाउने सम्वन्धी दोश्रो पटक प्रकाशित सुचना

७६/७७ 11/05/2019 - 14:05 PDF icon नदिजन्य पदार्थको सुचना.pdf

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७को लागि ढुंगा,गिटि,वालुवा,रोडा आदि विक्री शुल्कको ठेक्का बन्दोवस्ती सम्बन्धि शिलबन्दी वोलपत्र आव्हान को सूचना

७६/७७ 09/24/2019 - 12:10 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७६/०७७को लागि ढुंगा,गिटि,वालुवा,रोडा आदि विक्री शुल्कको ठेक्का बन्दोवस्ती सम्बन्धि शिलबन्दी वोलपत्र आव्हान को सूचन

१ क्याटलग सपिंग विधिबाट सवारी साधन खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना

७६/७७ 09/17/2019 - 13:16 PDF icon CCF17092019.pdf

पूर्वाधार सेवा उपयोग शुल्कको ठेक्का वन्दोवस्त गर्ने सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 09/04/2019 - 19:18 PDF icon CCF09042019.pdf

Pages