FAQs Complain Problems

समाचार

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना!

तस्बीर: 
Body: 
यस गाउँपालिका कार्यालयको लागि २०७९।०४।११ गते प्रकाशित सूचना अनुसार सव-ईन्जििनियर, अ.न.मी. पाचौँ, अ.न.मी. चौथो र ल्याब असिस्टेन्ट चौथोको लिखित परीक्षा तथा अन्तरवार्ताबाटा अन्तिम योग्यताक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना।

आर्थिक वर्ष: