FAQs Complain Problems

समाचार

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
करारको लागि दरखास्त फारम ८०/८१ 02/11/2024 - 12:03 PDF icon करारको लागि दरखास्त फारम.pdf
कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरुको विदा फाराम ८०/८१ 01/02/2024 - 16:01 PDF icon कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरुको विदा फाराम.pdf
माग फाराम ८०/८१ 01/02/2024 - 15:59 PDF icon माग फाराम.pdf
लोकसेवा तयारी कक्षा आवेदन फाराम। ८०/८१ 12/29/2023 - 13:23 PDF icon फारम.pdf
नयूनतम रोजगारी निवेदन फारम २०७९ ७९-८० 02/14/2023 - 11:56 PDF icon Updated बेरोजगार दर्ताको लागि निवेद फारम.pdf
दरखास्त फारम ७९-८० 09/12/2022 - 10:55 PDF icon दरखास्त फारम (1).pdf
सामाजिक सुरक्षा तथा परिचयपत्र नविकरण फारम ।। २०७८/०७९ 08/03/2021 - 20:25 उपलब्ध छैन
बेरोजगार दर्ताको लागि दिने निवेदनको ढँचा । ७७/७८ 02/18/2021 - 12:25 PDF icon बेरोजगार दर्ताको लागि निवेदन फारम.pdf
विधवा महिला लाभग्राहिहरुको दोस्रो विवाह नगरेको प्रमाणीत दर्ता अभिलेख ढाँचा । ७७/७८ 09/14/2020 - 19:08 उपलब्ध छैन
अर्को विवाह नगरेको पर्माणीत गर्ने निवेदनको ढाँचा ।। ७७/७८ 09/14/2020 - 19:06 उपलब्ध छैन

Pages