FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

.व. २०८१/०८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

८०/८१ 06/26/2024 - 10:51 PDF icon Last Final Niti and budget २०८१-०८२.pdf

आ. व. ०८०/०८१ वजेट

८०/८१ 09/21/2023 - 14:39 PDF icon Budget of fiscial year 080/081

आ.व. २०८०/०८१ को वार्षिक नीति , कार्यक्रम तथा बजेट

८०/८१ 06/26/2023 - 11:37 PDF icon निति तथा कार्यक्रम.pdf

आव ०७९/८० वजेट

७९-८० 07/27/2022 - 11:04 PDF icon Compiled Budget.pdf

आ.व. २०७९/०८० को वार्षिक नीति , कार्यक्रम तथा बजेट (२०७९ असार १० गते)

२०७८/०७९ 06/24/2022 - 16:35 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम.pdf

आ.व. २०७८/०७९ सालको लागि मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले पारित गरेको विस्तृत बजेट विवरण ।।

२०७८/०७९ 08/19/2021 - 15:08 PDF icon budget sheet 2078.79 final 2078.04.25.pdf

मकवानपुरगढी गाउँपालिका निति तथा कार्यक्रम २०७८-०७९

७७/७८ 06/24/2021 - 16:15 PDF icon niti tatha karyakram 2078.079.pdf

मकवानापुरगढ़ी गाउपालिकाको वार्षिक नीति कार्यक्रम सहितको बजेट किताब २०७७/०७८

७७/७८ 11/08/2020 - 14:19 PDF icon Final Budget Book.pdf

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बार्षिक बिकाश योजना

७६/७७ 10/18/2019 - 11:58 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बार्षिक बिकाश योजना

आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ को बार्षिक समिक्षा तथा आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

७५/७६ 01/06/2019 - 13:46 PDF icon आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ को बार्षिक समिक्षा तथा आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

ससर्त वजेट २०७५/०७६

७५/७६ 09/21/2018 - 13:52 PDF icon वजेट ०७५।०७६ (ससर्त).pdf

नीति तथा कार्यक्रम, २०७५

७५/७६ 09/04/2018 - 12:57 PDF icon Niti tatha karyakram final.pdf

वार्षिक पुँजीगत कार्यक्रम

७४/७५ 02/01/2018 - 14:09 PDF icon बजेट ब्रेकडाउन (पुजिगत)२०७४।०७५.pdf